Kijk op Mensen

 

Coaching is bij uitstek het middel om mensen in hun kracht te plaatsen. Onze uitgangspositie is dat ieder mens uniek en getalenteerd is en dat een goede coach dat omhoog weet te brengen.


Een goede coach is empathisch, stelt de juiste vragen, luistert echt, inspireert, prikkelt en houdt een spiegel voor. Soms geeft een coach adviezen of brengt kennis over, maar het zijn vooral de inzichten van de gecoachte die aanzetten tot verandering. Met die aanzet moet vervolgens nog wel het één en ander worden gedaan. Ook dat wordt begeleid.


Het draait in coaching om persoonlijke en professionele groei. Door coaching worden potentiële kwaliteiten vrijgemaakt. Maar pas als ook de omgeving van de gecoachte verandering in positieve zin opmerkt kan echt worden gesproken van een geslaagd coachingstraject.


Velen hebben reeds geprofiteerd van de coachingstrajecten van Kijk op Mensen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en verkennend gesprek.

‘Ik ben veel zelfverzekerder geworden’ Jochem Rietjens, partijbureau PVDA

Meer referenties >>


Al wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Carl Gustav Jung